Vägen till dig själv

Syftet med samtalsterapi är att du skall må bättre, fungera bättre och trivas med andra och dig själv.

Samtalsterapi

I terapin utforskar vi tillsammans det som du upplever är i obalans inom dig. Det handlar om att våga välja förändring och få stöd i den processen. Syftet är att du skall må bättre, fungera bättre, trivas med andra och dig själv.

Inom Psykosyntesen ser vi på människan som en helhet bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. Att sträva mot en balans mellan dessa är en förutsättning för att vi skall kunna utvecklas och hitta till oss själva. Det är viktigt att kunna se sitt lidande, förstå det, ömma för det och acceptera att det är så just nu. Från dessa fina insikter kan en förändringsprocess ta sin början och du kommer kunna förändra det du vill och behöver.

Gruppsamtal

I den individuella terapin upptäcker man ofta vad man behöver mer av. I den fasen av terapin är det otroligt verkningsfullt att delta i en grupp. Att dela och spegla sig i varandra och märka att andra tampas med liknande problem eller svårigheter visar sig ha mycket stor inverkan på oss. Detta leder ofta till insikter som föder vilja och handlingskraft att förändra tidigare mönster.

Att upptäcka: ”Jag är inte ensam”

I grupperna arbetar vi dynamiskt med olika övningar exempelvis vägledda meditationer och rollspel.

Under hösten har jag som målsättning att skapa ett antal grupper. Läs mer om inriktningen för respektive grupp under fliken Gruppsamtal.