Jag heter Annethe Njord Hamilton och är utbildad samtalsterapeut vid HumaNova i Göteborg.

Min grund vilar på Psykosyntes och innefattar såväl, Schematerapi, (KBT) Kognitiv beteendeterapi, och (ACT) Acceptance and Commitment Therapy.

Tidigare i mitt liv har jag arbetat många år inom näringslivet och som egenföretagare.

Under hela mitt liv, har jag haft en fascination för samtalets kraft oss människor emellan. Jag tror på människans växande och har många gånger förundrats över de slumrande krafter som bor inom oss.

Via mitt medlemsskap i Psykosyntesförbundet följer jag de etiska regler som satts för yrkesverksamma terapeuter i Sverige.

Annethe Njord Hamilton