Syftet med samtalsterapi är att:

Du skall må bättre

Fungera bättre

Trivas med andra och dig själv

Samtalsterapi

I terapin utforskar vi tillsammans det som du upplever är i obalans inom dig. Det handlar om att våga välja förändring och få stöd i den processen. Syftet är att du skall må bättre, fungera bättre, trivas med andra och dig själv. 

Inom Psykosyntesen ser vi på människan som en helhet bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. Att sträva mot en balans mellan dessa är en förutsättning för att vi skall kunna utvecklas och hitta till oss själva.

Det är viktigt att kunna se sitt lidande, förstå det, ömma för det och acceptera att det är så just nu.

Från dessa fina insikter kan en förändringsprocess ta sin början och du kommer kunna förändra det du vill och behöver.