Gruppsamtal

Den individuella terapin och gruppen är mycket starka verktyg var för sig men också i kombination.

Min intention och uppgift är att du skall växa i insikten om dig själv, hitta din vilja att fatta beslut som ligger i linje med vem du innerst inne är.

Grupperna består av 4-8 deltagare som träffas en gång i veckan två timmar vid varje tillfälle.

I gruppen råder absolut sekretess, med ett enkelt sekretessavtal mellan deltagarna.

Valet av grupp sker efter att vi tillsammans funnit ut vad ditt tydligaste behov är just nu. Detta kan ske efter ett antal terapisessioner eller genom ett särskilt förberedande samtal.

Nedan följer exempel på grupper.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer.

Läs mer om grupperna

Ensamhet

Att känna sig ensam och isolerad är ett stort problem dagens samhälle. För många förknippat med skam och ångest. Nuförtiden bidrar också sociala medier till att vi känner oss fel och värdelösa, och det är lätt att vi förminskar oss själva. Vi fastnar i tankar om att alla andra verkar ha det så bra.

Ensamhet ser naturligtvis olika ut för olika människor. Äldres ensamhet kan vara av ett annat slag än yngres och därför kommer också gruppindelningen anpassas efter det. Det förenande är dock att genom gruppen få syn på saker i sig själv, hitta viljan och kraften att förändra det du vill och behöver.

Här kan gruppen vara ett fint stöd.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett utbrett problem och kan handla om såväl fysiskt som psykiskt våld. När detta lidande drabbar en människa är det oerhört viktigt att få stöd. Här kan det vara bra att först gå i individuell terapi och så småningom delta i en grupp.

För ytterligare information om gruppsamtal maila eller ring mig gärna så berättar jag mer.

Jag vill ha barn men har ingen partner

När den biologiska klockan tickar och man inte har funnit den person man vill dela sitt liv med hamnar många i en kris. Att träffa människor med liknande tankar och få prata om den panik man känner, frysa in ägg, adoption mm. Hur tänker och gör andra kan få en att komma i rörelse och hitta den egna viljan och den egna lösningen.

Ensamstående förälder

Att vara ensamstående förälder kräver mycket kraft och energi, upptill att också sköta sitt vanliga arbete. Barnen kan vara oroliga vid separationer, och kanske bildas det nya familjekonstellationer som alla måste vänja sig vid.

Det kan vara skönt att stötta varandra, byta erfarenheter om det praktiska och vardagen, hur skall man hantera konflikter, och kanske få syn på delar i sig själv som man vill förändra.

Här kan gruppen vara ett fint stöd.

Medberoende

Att leva nära en anhörigs missbruk psykiska ohälsa eller nära anhörigs funktionsvariation kan i sig själv bli ett allvarligt psykiskt tillstånd. Att fastna i ett medberoende till någon man står nära är vanligt och ofta svårt att på egen hand ta sig ur. Att få syn på att man som medberoende också blir en möjliggörare till den person man vill hjälpa brukar vara till stor hjälp och ofta första steget mot tillfrisknande.

Åldrandet

Att åldras är en process på flera plan både fysiskt och psykiskt. 

I det här arbetet är det fint att få spegla sig och öppna sig för varandra, stötta och tala om det som känns svårt på djupet men även det som är ytligt och lite skamligt.